Kalendar događanja

Kalendar događanja u sklopu provedbe aktivnosti projekta Revitalizacija društveno-kulturnog doma Daruvarje javno dostupan svim zainteresiranim stranama. Više informacija pronađite u ovom članku.

Srijeda, 03. ožujka 2021. u 07:31 sati Projekt revitalizacije

Ovdje možete pratiti sva događanja koja će se održavati u sklopu provedbe projekta Revitalizacija društveno-kulturnog doma Daruvar ali i sve ostale aktivnosti koje nisu nužno povezane sa samim projektom.

Za sve aktivnosti koje planirate provoditi u sklopu projekta i izvan njega, Društveno-kulturni centar Daruvar vam stoji na raspolaganju samo je potrebno rezervirati termin kod koordinatora aktivnosti a dostupnost/zauzetost možete pratiti na ovom kalendaru.

Koordinator aktivnosti Društveno-kulturnog centra Daruvar je g. Filip Medak a njega možete kontaktirati direktno na:
  • mobitel: 091 6123 076
  • mail: filip.medak@daruvar.hr5. sastanak projektnog tima
Četvrtak, 13. svibnja 2021.
Naš novi sugrađanin
Utorak, 11. svibnja 2021.
4. sastanak projektnog tima
Utorak, 16. veljače 2021.
3. sastanak projektnog tima
Srijeda, 09. prosinca 2020.
Komunikacija sa dionicima
Ponedjeljak, 05. listopada 2020.