Kalendar događanja

Kalendar događanja u sklopu provedbe aktivnosti projekta Revitalizacija društveno-kulturnog doma Daruvarje javno dostupan svim zainteresiranim stranama. Više informacija pronađite u ovom članku.

Srijeda, 03. ožujka 2021. u 07:31 sati Projekt revitalizacije

Ovdje možete pratiti sva događanja koja će se održavati u sklopu provedbe projekta Revitalizacija društveno-kulturnog doma Daruvar ali i sve ostale aktivnosti koje nisu nužno povezane sa samim projektom.

Za sve aktivnosti koje planirate provoditi u sklopu projekta i izvan njega, Društveno-kulturni centar Daruvar vam stoji na raspolaganju samo je potrebno rezervirati termin kod koordinatora aktivnosti a dostupnost/zauzetost možete pratiti na ovom kalendaru.

Koordinator aktivnosti Društveno-kulturnog centra Daruvar je g. Filip Medak a njega možete kontaktirati direktno na:
  • mobitel: 091 6123 076
  • mail: filip.medak@daruvar.hr
Priopćenje za javnost - HAS
Utorak, 09. siječnja 2024.
Godišnji financijski izvještaj
Utorak, 20. lipnja 2023.
Predavači na 10DA 2023
Nedjelja, 27. ožujka 2022.
10 Dana astronomije 2023
Srijeda, 05. travnja 2023.
Završetak projekta revitalizacije
Srijeda, 25. svibnja 2022.