Astronomsko društvo

Kumova Slama

OIB
55980051668
Adresa
Petra Preradovića 79, 43500 Daruvar, Hrvatska
Žiro račun
213212-32312132
Predsjednik
Davor Rohlik
Tajnik
Toni Boroš
Mob: 098-240-214
E-mail