Projekt revitalizacije

Detaljnije informacije o projektu Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar (UP.04.2.1.07.0033) kojeg Astronomsko društvo Kumova slama sa partnerima provodi pronađite ovdje.

Ponedjeljak, 13. srpnja 2020. u 17:50 sati Projekt revitalizacije

Prijavitelj
: Astronomsko društvo Kumova slama

Partneri: Grad Daruvar, Razvojna agencija Daruvar, Ženska klapa Stentoria, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Foto film klub Daruvar

Naziv projekta: Revitalizacija Društveno-kulturnog centra Daruvar (UP.04.2.1.07.0033)

Naziv poziva: Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.

Cilj projekta: Unaprjeđenje suradnje organizacije civilnog društva i lokalne zajednice na području grada Daruvara kroz revitalizaciju Društveno kulturnog centra Daruvar i razvoj kulturnih programa za lokalni razvoj kulturnih programa za lokalni razvoj kroz jačanje civilno-javnog partnerstva i kapaciteta organizacija civilnog društva. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Programi revitalizacije prostora obuhvaćaju programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice

Održivost projekta osigurat će ustanove i udruge u društveno kulturnim djelatnostima koje će osigurati popunjavanje društveno kulturnog programa i korištenje nabavljene opreme te adaptiranog i uređenog prostora. Projektom će se uspostaviti novi model upravljanja društveno kulturnim resursima u gradu Daruvaru, ojačati kapacitet ciljnih skupina i povećati pristup građana društveno kulturnim sadržajima. Nakon obnove i opremanja prostora, Grad Daruvar u suradnji s udrugama i ostalim ustanovama na području društveno kulturnog djelovanja, poradit će na stvaranju sadržaja društveno kulturnog programa u Centru kroz cijelu godinu. Osim za potencijalna novonastala događanja i manifestacije, Centar će se svakodnevno koristiti za društveno kulturno djelovanje udruga i ustanova, za probe, sastanke, edukacija, predavanja i slično.

Očekivani rezultati: Razvijeni i provedeni programi društvenih centara u zajednici, odnosno programi OCD-a koji doprinose razvoju zajednice, odrađeno istraživanje i mapiranje potreba i potencijala zajednice te izrađen plan razvoja programa Društveno-kulturnog centra Daruvar koji će biti vrijedan bazni dokument za buduće projekte, prilagođen i adaptiran prostor u javnom vlasništvu za organiziranje projektnih aktivnosti, odrađena promidžba i vidljivost projekta i upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos projekta: 1.014.859,09 kn. Državni proračun Republike Hrvatske snosi 15% a Europski socijalni fond 85% ukupne vrijednosti projekta.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (od 29.05.2020. do 29.05.2022.)

Kontakt informacije:
  • voditeljica projekta, od strane partnera Razvojne agencije Daruvar: Danica Cetin Pajer, razvojna-agencija@daruvar.hr, 091 300 0014
  • asistent projekta, od strane nositelja projekta AD Kumova slama: Aleksandar Borojević, aleksandar.borojevich@gmail.com, 098 928 3945
  • službeni mail AD Kumova slama: ad.kumova.slama@gmail.com
Dodatne informacije možete pronaći na slijedećim web stranicama:
Raspored događanja i aktivnosti u kulturnom centru možete pogledati na niže priloženom kalendaru.

 
Protuepidemijske mjere na 10DA
Četvrtak, 23. rujna 2021.
Predavači na 10DA 2021
Ponedjeljak, 20. rujna 2021.
Što nas očekuje na 10DA 2021?
Ponedjeljak, 20. rujna 2021.
5. sastanak projektnog tima
Četvrtak, 13. svibnja 2021.
Naš novi sugrađanin
Utorak, 11. svibnja 2021.