Veliko križevačko spravišče 2013.

Na Križevačkom velikom spravišču koje se održavalo od 14. do 16.06.2013. sudjelovalovali su i članovi ad-a Kumova slama iz Daruvara. Kako je tamo bilo i što se radilo pogledajte na videu.

Subota, 17. kolovoza 2013. u 14:30 sati Aktualnosti

Što je Križevačko veliko spravišče? Tradicionalna velika turistička priredba. Poseban naglasak na njegovanje starih narodnih običaja, nošnji. Održava se prvog vikenda u mjesecu lipnju (petak, subota i nedjelja) i par dana prije. Legenda (700 godina) kaže: "U staro doba vladala je velika netrpeljivost između križevačkih purgera i "šljivara", kalničkih plemenitaša. Križevački purgeri - cehmeštri ponosni na svoje varoške pravice i cehove - isticali su svoje prvenstvo i nadmoć. Kalničani pak, ponosni na svoje plemstvo, darovano od kralja Bele IV kojeg su u bijegu pred Mongolima hranili šljivama na Kalnik-gradu (otuda im i ime "šljivari"), neprekidno su dolazili u sukob s purgerima.Prema predaji, polovinom XIII st. križevački su se purgeri i kalnički plemenitaši ("šljivari") konačno pomirili i sprijateljili.
U znak pomirdbe sazvano je "Veliko spravišće" u Križevcima. Tada su se purgeri i plemenitaši zavjetovali da će živjeti u slozi i ljubavi , pomagati jedni druge i zajedničkim snagama neprijatelja ljutog suzbijati. Kruna uspjeha tog "spravišća" bila je velika veselica na kojoj se jelo, pilo i zabavljalo "po križevački" tri dana i noći. Purgeri su za tu priliku dali dva vola koja su se pekla na ražnju a kalnički plemenitaši dovezli su pune bačve vina.Ova legenda koristi se već 39 godine za priredbu, turističku manifestaciju "Veliko križevačko spravišče". U cijelom ceremonijalu postoje i glavne uloge: križevački notarijuš, kalnički kaštelan, varoški sudac, "fiškuš", "vunbacitelj" i dr., seoske zaprege, povorka ljudi u narodnim nošnjama, zabavne priredbe, šale, pjesma, nastupi kulturno-umjetničkih društava, prodaja suvenira - upotpunjavaju cijelu ovu tradicionalnu manifestaciju.

Na Križevačkom velikom spravišču koje se održavalo od 14. do 16.06.2013. sudjelovalovali su i članovi ad-a Kumova slama iz Daruvara. Kako je tamo bilo i što se radilo pogledajte na videu.
Predavači na 100DA
Ponedjeljak, 01. travnja 2019.
Skupština društva i 10. obljetnica postojanja
Ponedjeljak, 26. studenog 2018.
In memoriam Nenad Šironja
Srijeda, 25. travnja 2018.